Delen is helen! Share to care!

Een van onze doelstellingen is om een beweging tot stand te brengen waardoor mensen worden uitgedaagd om uit de schaamte los te breken door te delen. Trauma's zijn helaas enorm pijnlijk,  en ook een onderdeel van ons bestaan. De verwerking daarvan kan echter sneller en effectiever! Verlosmi biedt hierin een antwoord! 

Doe jij ook mee? Inspireer andere mensen om te delen, zodat mensen kunnen helen!

Trauma's zijn uitdagingen om te helen! Het zijn richtingaanwijzers voor persoonlijke ontwikkeling en wanneer je ze aankijkt dagen ze je uit tot groei!